Stiftet i 1939

82 husstande

Fornyet i 1992, 2012, 2022

Hjembæk er et privat vandværk stiftet som et interessentselskab i 1939. Dækningsområdet tæller 82 husstande i Hjembæk by og omegn. Vandværket er i relativ ny stand, da alle hovedledninger og målerbrønde blev fornyet i 1992 og teknikken i pumpestationen i 2012, samt nye ledninger fra vandværket til hovedledningerne i 2022.

Dit lokale vandværk

Vælg et emne for at læse mere..